Österskärs vägförening utan hus ex2.jpg

Vägarna som föreningen ansvarar för

Om du vill ladda ner eller skriva ut kartan, gå till fliken karta, så hittar du den där.

 
hastighetsskylt_40x40_30km.jpg

Hjälp till med att göra Österskär säkert för våra oskyddade trafikanter.

Vi får många som hör av sig och tycker det går alldeles för fort på vägarna i Österskär, så om alla hjälps åt med att visa hänsyn kan vi göra det tryggt för våra barn och oskyddade trafikanter.

 

Snöröjning

Plogning 2-3 februari

vi starta plogning nu kl 18 och efter det sandning av gångbanor och värsta backarna. Plogningen beräknas vara klar vid 5-tiden i morgon bitti och sedan ett par timmar sandning.

Var sandlådorna finns hittar du på kartan om du klickar här.

Vägmästaren

snöröjning.jpg
 

Snöröjning

Plogning och Sandning 11 februari

Vi har kört med isrivarstål på den största maskinen för att jämna ut lite av de körbanor som trafikeras mest.

Kompletteras med den mindre maskinen.

Även värsta backarna kommer sandas.

Om det inte räcker så kan du se var sandlådorna finns om du klickar här.

Vägmästaren

20210130_141639.jpg
 

Vårvindar över Österskär…

Under den kommande veckan kommer temperaturen för det mesta att hålla sig på plussidan, och den nederbörd som väntas kommer i huvudsak i form av regn.

Det innebär att den fastfrusna is- och snöskorpan på våra vägar och gångbanor börjar tina och det blir ofta en slasksörja som det är svårt att hålla efter under upptiningsprocessen. Vägföreningen kommer att hålla koll så gott det går för att det ska bli så rent fortast möjligt medelst våra snöröjare, men några större manuella insatser finns inte numera till förfogande. Därför uppmanar Vägföreningen medlemmarna att vid möjlighet att själva se till att t ex större vattensamlingar inte uppstår i sitt närområde. Det går att hjälpa till genom att göra en liten ränna i snökanten så att  vattnet kan ta sig från vägen.

Vi får således tillsammans hjälpa till lite för att väglaget under upptinings-perioden ska vara acceptabelt.

Österskär 19 februari 2021

Vägmästaren   

 

Detaljplan för nybyggnation på Västra Banvägen

Österåkers kommun har upprättat detaljplan och tagit fram samrådshandlingar för ny planerad bebyggelse på de industritomter som idag finns vid slutet på Västra Banvägen 140 till 146. Förslaget är att bygga runt 145 lägenheter i större flerbostadshus på mestadels 5 våningar och med 0.5 parkeringsplatser per lägenhet. Du kan läsa mer om det genom att klicka på länken till kommunens sida här eller genom att direkt klicka på Samrådshandling eller Plankarta.

Om du har synpunkter på t ex byggnationen, trafiksäkerhet, trafikflöden, parkering mm, se då nedan hur du kan framföra dina synpunkter senast 5 mars.

Synpunkter på samrådsförslaget lämnas skriftligt senast den 5 mars till antingen plan.exploatering@osteraker.se eller Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

flerbostadshus Västra Banvägen.jpg
 

Snöröjning

Plogning 19 februari

Gångbanor kommer plogas under dagen, så gått det går.

Se även Vägmästarens information om läget här.

Var sandlådorna finns kan du se se här -> klickar här.

Vägmästaren

20210208_141627.jpg
 

Preliminär Kallelse Årsmöte

Vägföreningen ska enligt lag hålla stämma senast under april månad. Under förra året tillkom en tillfällig lag som gav vägföreningar rätten att skjuta på stämman pga. av pandemin. Den lagen gäller även i år. Styrelsen har diskuterat att hålla stämma den 22 april, om det är möjligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den tillfälliga lagen som kom förra året gav vägföreningar möjlighet besluta att en fastighetsägare fick ha fler fullmakter än en utöver den egna. Det fungerade bra men det var få personer på själva stämman. Under året har det uppstått många möjligheter att ha digitala möten men för vägföreningar gäller att vi måste ha fysiska möten, allt enligt lag.

I vår vägförening är det 1506 fastigheter och 2519 fastighetsägare. Det skulle vara mycket komplicerat att administrera ett sådant möte inomhus. Vi har fått propåer om att hålla möte ute och det vore ju bra men fortfarande är det bli väldigt många deltagare som vi måste ha kontroll på att de är fastighetsägare och vilka fullmakter de avgivit. Om inte det kan garanteras och någon anmäler stämman som ogiltig till Länsstyrelsen så kan stämman ogiltigförklaras. Därför avvaktar vi utvecklingen i vår och ser vad och hur vi kan göra.

Håll ögonen på vår hemsida! Vi kommer att meddela närmare datum när vi ser vad som händer i samhället.

22 april.jpg
 

Förslag på byggnation vid Västra Banvägen

Västra Banvägen idag

Österåkers kommun har upprättat detaljplan och tagit fram samrådshandlingar för ny planerad bebyggelse på de industritomter som idag finns vid slutet på Västra Banvägen 140 till 146.

Vägföreningen anser att som förlaget ligger nu, är det inte acceptabelt med att ha en isolerad ö av stadsbebyggelse omgiven av villaområden och med alldeles för få parkeringsplatser. Du kan läsa hela yttrandet om du klickar på denna länk.

Slide1.JPG
Slide2b.JPG

5 Våningshus i villaområde

Förslaget är att JM skall bygga runt 150 lägenheter i större flerbostadshus på mestadels 5 våningar och med 0.5 parkeringsplatser per lägenhet. Du kan läsa mer om det genom att klicka på länken till kommunens sida här eller genom att klicka på Samrådshandling och Plankarta. Bilden till vänster är ett fotomontage.

Synpunkter  senast 5 mars

Om du har synpunkter på t ex byggnationen, trafiksäkerhet, trafikflöden, parkering mm, se då nedan hur du kan framföra dina synpunkter senast 5 mars.

Synpunkter på samrådsförslaget lämnas skriftligttill antingen plan.exploatering@osteraker.se eller Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

slide 3a.jpg
 

Stämma 3 juni

Stämman kommer hållas på Allängen som ligger vid korsningen Österskärsvägen/Katarinavägen

och startar kl 18.30. Registrering sker mellan kl 17.30 - 18.30.

Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2020 hittar du här.

Glöm inte att ta med fullmakt om det är flera delägare och inte alla kommer till stämman.

KF_Klubba_edited.jpg
 

Sandsopning

vJ6j_pKAZvyAhmlIEZD1S1wvNmM-1024x576.gif

Sandsopning klar på måndag

Sandupptagningen fortgår och skall vara klar på måndag 29 mars, då vi även ställer tillbaks trafiköarna. För att motverka damning i möjligaste mån används naturligtvis vattning, endera separat eller i maskinerna. Allt enligt normal hantering.