top of page

Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

30 km.jpg

Trafiksäkerhet

När det är mörkt, halt och det fortfarande många barn och vuxna som rör sig ute i trafiken och dessutom utan reflexer. Håll därför god uppsikt och sänk hastigheten till de maximala 30 km/h som gäller. När du möter någon på många av de trånga gator vi har så är även 30 km/h för fort, så anpassa farten och visa hänsyn.

20bfaee0-2b2a-4d38-980d-fdaea8f514ac.jpg

Växtlighet

Häckar, buskar och träd mm planterar vi ju ofta i våra trädgårdar för att inrama tomten och för att få insynsskydd. Häckar och träd blir lätt för höga och breda vilket inskränker på vägarna, och kan medföra:
att den fria sikten för trafiken och trafiksäkerheten äventyras
att framkomligheten för väghållningsfordon försvåras

Dagvatten och utfart

Ha koll på ditt vatten. Du är ansvarig för vattnet på din tomt inte belastar vägföreningens diken. Om dina hårda ytor som asfalt, stenläggning och tak inte kan absorbera mängderna vid regn, har du skyldighet att antingen ansluta till dagvattenledning eller anlägga LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten)

cykla regn.jpg

Staket, murar och plank

Bygglov behövs alltid för murar som är högre än 50 cm och för täta plank. Här kan du även läsa om vad som gäller för staket, spaljéer, pergola och stängsel. Bestämmelserna från Österåkers kommun kan du hitta nedan.

14-svyle-28693857332c669c550_edited_edited.jpg
Medlemmarnas Ansvar: Vad vi gör
p1uwps8cd066uis7jgolm9tufshrloz.jpeg

Parkering

Österåkers kommun ansvarar för trafikövervakningen. Om ni ser felparkerade bilar och liknande anmäl det direkt till kommunen och appen för felanmälningar.

Skotta snö.jpg

Snö från egen tomt

Snön ska behållas på den egna tomten. Det är inte tillåtet att använda vägområdet som snöupplag. Snön ska behållas på den egna tomten, då vägområdet är synnerligen begränsat.

Vid ny- och ombyggnation

Om du skall bygga nytt, bygga om eller ändra på tomten, så betyder det oftast att tung trafik behövs för transporterna. Detta sliter hårt på vägarna och därför ä du skyldig att erlägga slitageavgift. Se vad som gäller nedan.

funkis1_edited.jpg

Gräva upp vägen

Om du behöver gräva upp vägen för att lägga ner ledningar och avlopp måste du ansöka om schakttillstånd i god tid, så planering kan göras för framkomlighet mm. I ansökan som du har nedan finns mer information.

9f0e75b60241a8a23ebc82a004db8766ce159440
Medlemmarnas Ansvar: Vad vi gör
bottom of page