Nyheter

 

Hundlatriner

hund-bajs-1.jpg

Ansvar för Hundlatriner

Om du ser att att hundlatrinerna är fulla, vänd dig då till Österskärs Villaägarförening, som har ansvaret för tömningen av dem.

 

Förslag på byggnation vid Västra Banvägen

Föreningen har lämnat synpunkter och är starkt kritisk till förslaget. Vill du läsa vårt svar och få mer information klicka då här.

Västra Banvägen idag

Slide1.JPG
Slide2b.JPG

Förslaget med 5 Våningshus i villaområde

 

Vill du ha faktura på vägavgiften på ett smidigt sätt?

Klicka då på länken för formuläret nedan. Eftersom vi i dagsläget inte vet när vi kan hålla stämma så vet vi inte heller när fakturan kan skickas men håll utkik på vår hemsida.

Nä ni skickar in ert mail med er e-post så godkänner ni samtidigt att vi får lagra den så länge ni äger fastigheten, allt enligt GDPR.

faktura.png
 

Några ord från vägmästaren

Vår vinterentreprenör har skött senaste dygnets snöväder på ett utmärkt sätt. Det är trots allt ett par år sedan det begav sig senast. Tyvärr är några av våra medlemmar inte helt nöjda.


För att plogningen fortsatt ska fungera smidigt vill jag ta upp några saker som gäller oss i Österskärs Vägförening, vilka återfinns i våra regler för medlemmar.


Soptunnor får inte stå på vägmark annat än på tömningsdagen.

De förhindrar effektiv plogning av våra vägar då plogen måste köra runt kärlen.

Parkera inte bilar på vägområdet, särskilt vintertid. Dessa ska parkeras på den egna fastigheten.

Snön ska behållas på den egna tomten
Det är absolut förbjudet att använde vägområdet som snöupplag, då vägområdet är synnerligen begränsat.

Staket skall vara så glest och stabilt, att det håller sig upprätt vid snöplogningen.

Det blir snösträngar utefter vägarna efter snöplogningen, och det är naturligt, vilket alla fastighetsägare generellt får tåla, även att snö lägger sig i tomtgräns mot häckar.

Här är några medlemskommentarer om vinterväghållningen:

..”har någon funderat på hur många mil väg det finns häromkring och hur många snöröjningsfordon som skulle krävas för det? Det är idag så tätbebyggt i stora delar av området att det inte finns någonstans att vinkla plogbladet utan att det blir problem för någon. Jag kan förstå att man som plogförare inte har något val eller möjlighet av tidsbrist och många andra skäl. Visst är det jobbigt om vintern, och visst kan man muttra för sig själv men att trakassera dom som faktiskt försöker är skamligt!”


”Det är inte heller vägföreningens fel att klimatet spelar oss spratt med upprepade töperioder och återfrysning...vilket åstadkommer halka och spårbildning. så, vi får vackert leva med det också. Om vi alla hanterar våran egen del av den här problematiken och bemöter varandra med ett leende så blir det faktiskt lättare att leva!”


Österskär 2021-01-30

Vägmästaren

 

Väjningsplikt vid Tuna järnvägsövergång

20201210_085646.jpg

Ändrade regler vid Tuna järnvägsövergång

För att trafiken inte skall fastna på spåren vid Tuna järnvägsövergång, så gäller nu väjningsplikt för trafiken som kör på Östra Banvägen och trafik som kommer från Västra Banvägen till Tunavägen. Detta är uppmärkt med nya vägskyltar och vägmarkeringar.

 

Begränsad bruttovikt på 10 ton

Österskärs Vägförening har återinfört en begränsad bruttovikt på 10 ton för fordon på nedanstående vägar. Bruttoviktsbegränsningen gäller fr o m  måndagen den 9 november 2020. Gäller ej dispensfordon såsom slam- och sopbilar, räddningstjänst etc.

Östra Banvägen från Tuna station till Generalsvägen

Sättravägen

Vinkelvägen

Eklidsvägen

Södra Åsvägen

Sjövägen

Norra Åsvägen

Vändvägen

Generalsvägen från Österskärsvägen till Heimdalsvägen.

10%20ton_edited.png
 
Generalsvagens-nya-gangbana-rotated.jpg

Ny Trottoar på Generalsvägen

2020-10-03

Nu har vi färdigställt den hett efterlängtade gångbanan på Generalsvägen mellan Österskärs Station och Perstorp/Trädgårdsmästeriet. Den är 550 m lång och med en bredd på 1,5 m. Samtidigt har vi sanerat häckbeståndet på sträckan som växte ut på vårt vägområde."