top of page

 Österskärs Vägförening

Välkommen till vår hemsida

MED790DC68B2BD541F78DE1966F1294F21B-1410
Hem: Välkommen

Årsredovisning Klar

Stämman kommer hållas i Bergasalen i Folketshus

och startar kl 18.00. Registrering sker mellan kl 17.30 - 18.00.

Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023 hittar du här.

Glöm inte att ta med fullmakt om det är flera delägare och inte alla kommer till stämman.

KF_Klubba_edited.jpg
Hem: Text
Hem: Om
Fiber.jpg

Open Infra och krav på Månadsavgift

Open Infra har enligt medlemmar nu börjat knacka dörr för att få anslutna att betala avgift till Open Infra. Det är upp till var och en att acceptera avtalet eller inte, men vi vill vara tydliga med att de inta kan kräva detta.

Svaret kan läsas i dokumentet som ni kan öppna i länken nedan, där de lovar att ta tillbaka detta för boende som ännu ej godkänt det nya avtalet. För de som redan godkänt avtalet, måste ni själva kräva annullering.

Vi vill påpeka att avtalet med Open Infra är mellan fastighetsägare och dem, vägföreningen har inget avtal gällande själva fibern och deras tjänster som reglerar detta.

Sandsopning

vJ6j_pKAZvyAhmlIEZD1S1wvNmM-1024x576.gif

Sandsopning fördröjd på grund av snöfall 2024

Sandupptagningen kommer starta så snart vädret tillåter och då kommer även trafiköar att flyttas tillfälligt, för att underlätta sopningen. För att motverka damning i möjligaste mån används vattning, endera separat eller i maskinerna. Det beräknas ta ca 1 vecka att sopa våra 37 km vägar och gångbanor.

Hem: Nyheter

Stämma 25 April

Stämman kommer hållas i Bergasalen i Folketshus

och startar kl 18.00. Registrering sker mellan kl 17.30 - 18.00.

Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2023 hittar du här.

Glöm inte att ta med fullmakt om det är flera delägare och inte alla kommer till stämman.

KF_Klubba_edited.jpg
Hem: Text

Kallelse till årsstämma den 25 April, lägg in datumet i din kalender.

Sista dagen för att lämna in motioner är 28 Februari.

25 April webben.jpg
Hem: Om oss

Bli aktiv

Här kommer en uppmaning till er att bli aktiva inom vägföreningens för att bevara och förbättra våra vägar och grönområden.

Vi söker engagerade individer för att säkerställa effektiv styrning och skötsel samt ekonomisk hantering. Genom att delta kan du påverka beslut, bidra med din expertis och forma vårt område.

Om du delar passionen för att förbättra närområdet och bygga gemenskaper, är detta ett utmärkt tillfälle att göra skillnad. Vi söker dig som har intresse av att utforma och vårda våra grönområden, ta hand om våra vägar och säkra en bra trafikmiljö.

skicka mejl eller ring till oss

Yellow Flower
Hem: Bild
Fiber.jpg

Open Infra och krav på Månadsavgift

Det har kommit till styrelsens kännedom att Open Infra skickat ut brev till de, som har fibernät från dem installerat och krävt att man skall acceptera nya vilkor för att slippa avbrott, samt börja betala månadsavgift. De har försökt detta i andra områden i Åkersberga där bla Söralids vägförening fått dem att backa.

Vi anser att detta är ett avtalsbrott från deras sida eftersom vid anläggningstiden avtalade om att drift och underhåll skall ingå.

Vägföreningen har skickat brev till Open Infra och krävt att de slutat med dessa utskick, samt att de som redan skrivit på, får dessa ogiltigförklarade och eventuella pengar återbetalade.

Svaret kan läsas i dokumentet som ni kan öppna i länken nedan, där de lovar att ta tillbaka detta för boende som ännu ej godkänt det nya avtalet. För de som redan godkänt avtalet, måste ni själva kräva annullering.

Vi vill påpeka att avtalet med Open Infra är mellan fastighetsägare och dem, vägföreningen har inget avtal gällande själva fibern och deras tjänster som reglerar detta.

Hem: Om

Vill du ha information eller faktura på vägavgiften på ett smidigt sätt?

Klicka då på länken för formuläret nedan.

Nä ni skickar in formuläret med er e-post så godkänner ni samtidigt att vi får lagra den så länge ni äger fastigheten, allt enligt GDPR.

faktura.png
Hem: Nyheter

Din hastighet avgör hur lång bromssträckan blir

stoppsträcka.jpg

Reaktions förmågan att kunna stanna i tid, innan ett tillbud sker med en trafikant.

  • 30 km/h: 9 + 4,5 = 13,5 m

  • 50 km/h: 15 + 12,5 = 27,5 m

  • 70 km/h: 21 + 24,5 = 45,5 m

Hem: Projekt
Badholem 2.png

Badholmen modell äldre

Svårt att tro men detta är en bild på badholmen
från äldre dagar opch som då
hette Sätrabadet och med ett T:)

Hem: Bild

Badholmen idag och samma klippa

Badholmen nu.jpg
Hem: Bild
Hem: Om
20221107_195608.jpg

Nu skll belysningen fungera igen 4/1

De problem vi haft med belysningen i Tuna-området är nu åtgärdat, kvar att ordna är parklampan vid gångvägesbommarna samt en lampa på N Åsvägen.

Hem: Om

Ej fungerande belysning i Österskär 3/1

Flera gator runt om i Österskär är tyvärr mörka, då det har blivit fel med strömförsötjningen, bl a Västra Banvägen, Vegavägen, Saturnusvägen, Åkersbergavägen. Felsökning pågår, vi återkommer så fort vi vet mera.

20221107_195608.jpg

Kvartersnamn i Österskär

Här kan du hitta de olika kvartersnamnen som användes i gamla dagar i Österskär. Klicka på bilden så kan du ladda ner den i pdf och se hela bilden.

Kvartersnamn Österskär.jpg
Hem: Bild
20221107_195608.jpg

Ej fungerande belysning i Tuna

De problem vi haft med belysningen i Tuna-området vi trodde var lösta, visar sig tyvärr vara av mer svårlöst slag. Felsökningär gjord och kommer tyvärr ta några dagar att lösa. Planen är det skall bli klart tills på tisdag den 15/11.

Hem: Om

Asfaltering 22/8 och några veckor framåt

Årets beläggningsarbete kommer börja den 22/8 och ca 2 veckor framåt av Skanska. Veckan innan kan brunnslock mm justeras på dessa vägar.

Vägar eller delar av vägar det gäller är

Trollevägen

Katarinavägen

Heimdalsvägen

Linnévägen

Stallstigen

Orionvägen

Dadelvägen

Östra Banvägen

Vägen genom Gullvivan

Skanska asfaltering.jpg
Hem: Om

Aprilväder med sandning och plogning 5/4

Sandning.jpg

Trottoarer kommer plogas under dagen, backar har sandats under natten.

Hem: Vad vi gör
Hem: Om
1 med 5 vån hus webb.jpg

Om Västra Banvägen bygget

Den tänkta byggnationen på Västra Banvägen har mött motstånd av många i Österskär/Tuna. Nu har en grupp startat en hemsida för att försöka påverka politikerna. Gå gärna in på deras hemsida och fyll i namninsamlingen för en mer passande byggnation. Bilden visar hur det skulle gestalta sig om planen skulle bli verklighet.

Hem: Nyheter

Vattenläcka Sjövägen, svårt att passera

Roslagsvatten håller nu på att jobba med läckaget, du kan se status påå deras hemsida, klicka på länkwen nedan så kommeer du dit.

vattenläcka1.jpg

Sandning 24/2

Sandning.jpg

Sandning sker under dagen.

Hem: Vad vi gör
226_2_led-1014x487.jpg

Belysning nu lagad

Hela Bispvägen, hela Badvägen och Generalsvägen mellan Österskärsvägen och Allevägen som tidigare var svarta är nu fixat.

Hem: Bild

Ny Belysning

swe-840x473-gatubelysning-gatlykta-i-park.jpg

Nu på fredag 1 oktober startar One-Nordic arbetena med att komplettera gatubelysningnen på följande platser, som hittills varit onödigt mörka och otillgängliga vintertid:


Bispvägen, komplettering 4 ljuspunkter

Sticket Kvarnåsvägen 1 stolpe

Sticket Dadelvägen 2 lampor

Sticket Neptunivägen 1 stolpe

Hem: Vad vi gör

Förslag på byggnation vid Västra Banvägen

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 24 september – 22 oktober 2021, i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan köpas till självkostnadspris.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 22 oktober 2021 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

Föreningen har lämnat synpunkter och är starkt kritisk till förslaget. Vill du läsa vårt svar och få mer information klicka då här.

Västra Banvägen idag

Slide1.JPG
Slide2b.JPG

Förslaget med 5 Våningshus i villaområde

Hem: Funktioner
Hem: Nyheter

Hundlatriner

20220502_162436.jpg

Ansvar för Hundlatriner

Om du ser att att hundlatrinerna är fulla, vänd dig då till Österskärs Villaägarförening, som har ansvaret för tömningen av dem.

husdrommar_top2020.jpg

Vad bör jag som medlem tänka på?

Hem: Nyheter

Några ord från vägmästaren

Vår vinterentreprenör har skött senaste dygnets snöväder på ett utmärkt sätt. Det är trots allt ett par år sedan det begav sig senast. Tyvärr är några av våra medlemmar inte helt nöjda.


För att plogningen fortsatt ska fungera smidigt vill jag ta upp några saker som gäller oss i Österskärs Vägförening, vilka återfinns i våra regler för medlemmar.


Soptunnor får inte stå på vägmark annat än på tömningsdagen.

De förhindrar effektiv plogning av våra vägar då plogen måste köra runt kärlen.

Parkera inte bilar på vägområdet, särskilt vintertid. Dessa ska parkeras på den egna fastigheten.

Snön ska behållas på den egna tomten
Det är absolut förbjudet att använde vägområdet som snöupplag, då vägområdet är synnerligen begränsat.

Staket skall vara så glest och stabilt, att det håller sig upprätt vid snöplogningen.

Det blir snösträngar utefter vägarna efter snöplogningen, och det är naturligt, vilket alla fastighetsägare generellt får tåla, även att snö lägger sig i tomtgräns mot häckar.

Här är några medlemskommentarer om vinterväghållningen:

..”har någon funderat på hur många mil väg det finns häromkring och hur många snöröjningsfordon som skulle krävas för det? Det är idag så tätbebyggt i stora delar av området att det inte finns någonstans att vinkla plogbladet utan att det blir problem för någon. Jag kan förstå att man som plogförare inte har något val eller möjlighet av tidsbrist och många andra skäl. Visst är det jobbigt om vintern, och visst kan man muttra för sig själv men att trakassera dom som faktiskt försöker är skamligt!”


”Det är inte heller vägföreningens fel att klimatet spelar oss spratt med upprepade töperioder och återfrysning...vilket åstadkommer halka och spårbildning. så, vi får vackert leva med det också. Om vi alla hanterar våran egen del av den här problematiken och bemöter varandra med ett leende så blir det faktiskt lättare att leva!”


Österskär 2021-01-30

Vägmästaren

Hem: Text

Väjningsplikt vid Tuna järnvägsövergång

20201210_085646.jpg

Ändrade regler vid Tuna järnvägsövergång

För att trafiken inte skall fastna på spåren vid Tuna järnvägsövergång, så gäller nu väjningsplikt för trafiken som kör på Östra Banvägen och trafik som kommer från Västra Banvägen till Tunavägen. Detta är uppmärkt med nya vägskyltar och vägmarkeringar.

Hem: Nyheter

Begränsad bruttovikt på 10 ton

Österskärs Vägförening har återinfört en begränsad bruttovikt på 10 ton för fordon på nedanstående vägar. Bruttoviktsbegränsningen gäller fr o m  måndagen den 9 november 2020. Gäller ej dispensfordon såsom slam- och sopbilar, räddningstjänst etc.

Östra Banvägen från Tuna station till Generalsvägen

Sättravägen

Vinkelvägen

Eklidsvägen

Södra Åsvägen

Sjövägen

Norra Åsvägen

Vändvägen

Generalsvägen från Österskärsvägen till Heimdalsvägen.

10%20ton_edited.png
Hem: Citat
bottom of page