Österskärs Vägförening

Välkommen till vår hemsida

MED790DC68B2BD541F78DE1966F1294F21B-1410
 

Förslag på byggnation vid Västra Banvägen

Västra Banvägen idag

Österåkers kommun har upprättat detaljplan och tagit fram samrådshandlingar för ny planerad bebyggelse på de industritomter som idag finns vid slutet på Västra Banvägen 140 till 146.

Vägföreningen anser att som förlaget ligger nu, är det inte acceptabelt med att ha en isolerad ö av stadsbebyggelse omgiven av villaområden och med alldeles för få parkeringsplatser. Du kan läsa hela yttrandet om du klickar på denna länk.

Slide1.JPG
Slide2b.JPG

5 Våningshus i villaområde

Förslaget är att JM skall bygga runt 150 lägenheter i större flerbostadshus på mestadels 5 våningar och med 0.5 parkeringsplatser per lägenhet. Du kan läsa mer om det genom att klicka på länken till kommunens sida här eller genom att klicka på Samrådshandling och Plankarta. Bilden till vänster är ett fotomontage.

Synpunkter  senast 5 mars

Om du har synpunkter på t ex byggnationen, trafiksäkerhet, trafikflöden, parkering mm, se då nedan hur du kan framföra dina synpunkter senast 5 mars.

Synpunkter på samrådsförslaget lämnas skriftligttill antingen plan.exploatering@osteraker.se eller Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga

slide 3a.jpg
 
KF_Klubba_edited.png

Stämman framflyttad

Enligt samfällighetslagen skall stämma hållas före april månads utgång. Det finns  en tillfällig lag som ger vägföreningar möjlighet att skjuta på stämman tills situationen i samhället är bättre. Därför avvaktar vi pandemiutveckllingen och återkommer med nytt datum så fort det är  är möjligt att kunna hålla den på ett säkert sätt.

 

Vad bör jag som medlem tänka på?

husdrommar_top2020.jpg
 

©2020-2021 av Österskärs Vägförening. Har du synpunkter på hemsidan kontakta då webb@osterskarsvagforening.se