top of page

Styrelsen

Ledamöter

Ordförande: Peter Sandberg
Ledamot, tillika vice ordförande: Jan Linqvist
Kassör: Ronny Ekström
Ledamot: Ulf Roos
Ledamot: Sten Ternström
Ledamot: Jan Söderberg

Ledamot: Göran Petren

Styrelseersättare

Gabriella Incusci
Sissi Henriksson
Pelle Isroth

Revisor

THR Revisionsbyrå Tomas Haglund

Styrelse & Valberedning: Lista

Valberedningen

Catrin Gutenberg, sammankallande
Björn Molin
Erik Skoglund

Styrelse & Valberedning: Lista
bottom of page