Styrelsen

Ledamöter

Ordförande: Margareta Olin
Ledamot, tillika vice ordförande: Bo Forsner
Kassör: Ronny Ekström
Vägmästare: Lars-Åce Holm
Ledamot: Sten Ternström
Ledamot: Jan Söderberg

Ledamot: Göran Petren

Styrelseersättare

Gabriella Incusci
Roger Eriksson
Peter Sandberg

Revisor

THR Revisionsbyrå Tomas Haglund

 

Valberedningen

Catrin Gutenberg, sammankallande
Björn Molin
Erik Skoglund