Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2021

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Fullmakt

Motioner och förslag från styrelsen

Stämmoprotokoll

 

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2020

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Revisionsberättelse

 

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2019

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Stämmoprotokoll

 

Tidigare års stämmoprotokoll