top of page

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2023

Notera att vi blivit tvugna att ändra från moms redovisning till utan, detta pga av ändrat beslut av högsta förvaltningsdomstolen. Därför finns ny Årsredovisning och budget som ersätter de siffror som finns i kallelsen.

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Fullmakt

Motioner och förslag från styrelsen

Revisionsberättlse

Budget 2024

Stämmoprotokoll

Årsmöteshandlingar: Lista

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2022

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Fullmakt

Motioner och förslag från styrelsen

Stämmoprotokoll

Årsmöteshandlingar: Lista

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2021

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Fullmakt

Motioner och förslag från styrelsen

Stämmoprotokoll

Årsmöteshandlingar: Lista

Äldre Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar: Lista
bottom of page