top of page

Dagvatten

I Österåkers kommun gäller att varje fastighetsägare ska, när det gäller småhus kunna fördröja minst 10 mm regn- eller smältvatten per 100 kvadratmeter hårdgjord yta. Med en tömningstid på 12 timmar innebär det att cirka 75 % av årsvolymen omhändertas. Som hårdgjord yta räknas tak, stenläggningar, asfaltering mer mera. På en tomt med 200 kvadratmeter tak och 100 kvadratmeter stenläggning behöver alltså 3 kubikmeter vatten kunna hanteras inom fastigheten.

Omhändetagning av Dagvatten.png
Dagvatten & utfart: Om oss

Utfart och trumma

Fastigheters utfart till väg

Du är som fastighetsägare skyldig att se till att det under infarten till fastigheten finns en vägtrumma som möjliggör för vatten i diket att rinna vidare.

Vid hårdlagda ytor och lutning ut mot vägen skall gallerränna anläggas

Vägtrumma.jpg
Dagvatten & utfart: Om oss
bottom of page