top of page

Sekretesspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Denna förordning ersätter den nuvarande personuppgiftlagen (PUL) som i dag reglerar behandling av personuppgifter. En nyhet i och med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft är att även e-post/e-postadress anses som behandling av personuppgifter. För Vägföreningens del innebär detta att vi måste ha skriftligt godkännande (samtycke) för att få ha er mejladress i vårt medlemsregister. Om ni föredrar att bli kontaktade av Vägföreningen via e-post måste ni därför lämna ett skriftligt godkännande.
I övrigt har Vägföreningen enbart de uppgifter som hämtas från Lantmäteriets Fastighetsregister. Detta register rensas när Fastighetsregistret registrerat ny ägare till fastigheten.

Sekretesspolicy: Text
bottom of page