top of page

Snö från egen tomt eller stickväg

Stickvägar

Många fastigheter försörjs via s.k. ”stickvägar”. Dessa ingår inte i ÖV:s vägnät och snöröjningen måste därför skötas av berörda fastighetsägare.

Snön ska behållas på den egna tomten
Det är absolut förbjudet att använde vägområdet som snöupplag. Snön ska behållas på den egna tomten, då vägområdet är synnerligen begränsat.

Ett Tips

Plogsträngarna vid tomtinfarterna, som skottas bort, blir vid nästa plogning tillbaka knuffad om den läggs på vänster sida om infarten. Så se till att lägga snön på höger sida om utfarten, sett från fastigheten, så kommer den inte tillbaks vid nästa plogning.

Ett Tips till

Egna avtal om snöskottningen.

Enskilda fastighetsägare kan avtala och själva betala för att få sin större infart röjd. Det finns flera mindre plogaktörer verkande inom Österskärsområdet. Plogförare röjer numera inte gärna tomtinfarter p.g.a. att skador på fast egendom (staket, grindstolpar, brevlådor etc) ofta lätt händer. För manuell snöskottning av sin tomtinfart går det att utnyttja RUT-avdrag

Snö från tomten: Text
skotta.jpg
Snö från tomten: Bild
bottom of page