top of page
bil i häck.jpg

Trafiksäkerhet

Allt fler kör för fort helt enkelt!
Bilisterna i Österskär måste sänka farten och det är mycket bättre och trevligare om alla tar sitt ansvar och följer gällande hastighetsbegränsning som är max 30 km/tim. Det gäller alla oss som trafikerar våra vägar t ex fastighetsägare, föräldrar, byggjobbare, transportörer och hemtjänsten med flera. Fakta visar, att alla är vinnare när vi sänker farten: du som kör, dina medtrafikanter, cyklister, gångtrafikanter (barn och äldre) och inte minst miljön. Den tid du vinner på att öka farten i en tätort som Österskär är dessutom försumbar. Om du startar din resa någon minut tidigare blir du en bättre trafikant vilket gör oss alla till vinnare.

Häckar och annan skymmande växtlighet som är vid vägkorsningar och kurvor får högst vara 80 cm över vägbanan på en sträcka av minst 10 meter från vägkorsningen. Se mer på avsnittet om växtlighet.

Trafiksäkerhet: Vad vi gör

Många kör för fort

Vägföreningen mäter sedan många år kontinuerligt hastigheten på Österskärs vägar. Vad som sticker ut är att trafikintensiteten ökar markant år från år och att även hastigheterna ökar.

Exempel på mätningar

Din fart.jpg

På Östra Banvägen i augusti 2017 under en
vecka:
• 18 826 bilar och bussar passerade, 13 527
körde fortare än 30 och 2 500 körde fortare
än 45 km/tim!
• På Tunavägen i oktober 2017 under 6 dagar:
10 207 bilar och bussar passerade, 6 319 körde
fortare än 30 och 832 körde fortare än 45 km/tim!

Några kalla fakta

fotgängare bil.jpg

Stoppsträckor:
• En bil som kör 30 km/tim på torr asfalt står
stilla efter 13 meter
• Om bilen istället kör 50 km/tim stannar den först efter 27 meter
Risken för att en gångtrafikant ska dödas vid en påkörning är:
• Vid 30 km/tim, ca 8 % dör
• Vid 50 km/tim, ca 80 % dör

Ditt och mitt ansvar

Ta det lugnt.jpg

Vi är alla ansvariga för säkerheten i trafiken.
Det största ansvaret ligger hos bilförarna, som kör för fort!
Varken trafikskyltar, chikaner, vägbulor eller fartdisplayer kan ändra på var och ens beteende. Stressade bilförare är dåliga bilförare, så ta det lugnt!
30 km/tim gäller!

Trafiksäkerhet: Bli en av oss

Din hastighet avgör hur lång bromssträckan blir

stoppsträcka.jpg

Reaktions förmågan att kunna stanna i tid, innan ett tillbud sker med en trafikant.

  • 30 km/h: 9 + 4,5 = 13,5 m

  • 50 km/h: 15 + 12,5 = 27,5 m

  • 70 km/h: 21 + 24,5 = 45,5 m

Trafiksäkerhet: Projekt
hastighetsskylt_40x40_30km.jpg
Trafiksäkerhet: Bild
bottom of page