top of page

Växtlighet

höjd växtlighet.png

Häckar, buskar och träd

Ingenting får inte växa ut över gång- och vägbanor så att fordon, cyklister, fotgängare

eller väghållningsfordon hindras eller att någon skadas.
Mot gång och vägbana
Växtlighet utan för fastigheten skall ha

fri höjd som är minst:

- 2,5 meter för gångbana

- 3, 2 meter för cykelväg

- 4,6 meter för körbana

Om du planterar häckar och buskar:

Plantera inget närmare fastighetsgräns än 60 cm. Detta gäller särskilt syrén- och granhäckar

som breddar ut sig efter några år så att häckklippning måste göras årligen.
Kontrollera dina sikttriangel på tomten samt häckar, buskar och träd längs vägen.

Beskär mer än det du först tänkte. Snart nog växer det ut igen!

Hörntomt & Utfart.jpg

Se upp med sikten

Häckar, buskar och träd mm planterar vi ju ofta i våra trädgårdar för att inrama tomten och för att få insynsskydd. Häckar och träd blir lätt för höga och breda vilket inskränker på vägarna och medför trafiksäkerheten äventyras och att framkomligheten för väghållningsfordon försvåras.

Fri sikt mot korsande väg
Sikten får inte skymmas av växtlighet, staket, annan anordning eller upplagt.ex. båtar och husvagnar. Håll fritt enligt skissen ovan.

Växtlighet: Bli en av oss
bottom of page