Nybyggnation på Västra Banvägen

Österåkers kommun har upprättat detaljplan och tagit fram samrådshandlingar för ny planerad bebyggelse på de industritomter som idag finns vid slutet på Västra Banvägen 140 till 146. Förslaget är att bygga runt 150 lägenheter i större flerbostadshus på mestadels 5 våningar och med 0.5 parkeringsplatser per lägenhet. Du kan läsa mer om det genom att klicka på länken till kommunens sida här eller genom att direkt klicka på Samrådshandling eller Plankarta.

Synpunkter från föreningen är nu inskickat och du kan läsa det nedan. Nu väntar vi på kommunens svar på de synpunkter det fått av oss och andra.


 

Nedan är bild hur det ser ut idag

 
Slide1.JPG
 

Nedan är ett enkelt fotomontage med motsvarande hus

 
Slide2.JPG
 
slide 3a.jpg
Visa mer